Učíme deti opravovať Bicykle   ...Bicykel je pre mnohé deti iba sen...


Pamätáte si ešte radosť z prvého bicykla? Ten pocit slobody a zároveň kontroly nad úžasným detským dopravným prostriedkom? Mnohé deti z rodín v náročných životných však bicykel nemajú. Ich rodičia im ho z rôznych dôvodov nemôžu zaobstarať - kvôli vážnej chorobe, zdravotnému postihnutiu, nízkym príjmom alebo vážnej situácie v rodine. Začiatkom roka 2020 sme spustili projekt ktorý sa teší veľkej obľube. Učíme deti z krízových rodín, z detských domovov a ZARIADEní nudzového bývania opravovať bicykle, ktoré si môžu po absolvovaní servisu nechať. Jedna sa zväčša o staršie bicykle ktoré dostaneme darom od organizácií alebo fyzických osôb.

KTo sME ...


Sme občianske združenie MISIA MLADÝCH, ktoré TAKMER 17 rokov pomáha rodinám v núdzi na Orave a okolí. Naším cieľom nikdy nebolo iba dávať ale hlavne učiť rodiny sebestačnosti. Keď chceš rybu, naučíme ťa ako si urobiť udicu a uloviť si Ju. rodinám v núdzi, ktoré chcú zvyšovať svoju sebestačnosť - pomôžeme zabezpečiť domáce hospodárske zvieratá (sliepky, kozy, kravy, prasiatka), o ktoré sa starajú a majú z nich úžitok. Radšej ich naučíme urobiť bazový sirup, ako by mali kupovať sladké vody. Vybavíme im ornú pôdu, kde môžu pestovať zeleninu a následne JU PREDávať formou predaja z dvora. organizujeme rôzne vzdelávacia prednášky, školenia, Kurzy ale aj tábory pre deti. VIAC NA www.misiamladych.sk


OPRAVILI a DAROVALI SME UŽ Viac Ako 40 bicyklov...

Ako NÁM MôŽETE pomôcŤ...


:: darovaním staršieho bicykla...
:: darovaním detskej prilby...

:: pomocou so zakúpením náhradných dielov...

:: Finančne príspevkom na úČet: SK6111000000002625086544

Každé dieťa dostane bicykel, na ktorom môže bezpečne jazdiť
Deti sa zoznámia s rôznym náradím a naučia praktické zručnosti
Staršie bicykle dostanú nové využitie

       ↓Podporili nás ↓